Produkti

ELEKTRONISKIE TIESĪBU AKTU KRĀJUMI 

AKTUĀLI – pastāvīgi atjaunojama tiesību aktu elektroniskā datubāze, sistematizēta atsevišķās tematiskās kopās, tāpēc katras jomas speciālists var izvēlēties tikai viņam aktuālu krājumu. 

SVARĪGI – vienkāršs un skaidrs reglamentu publiskošanas veids, ļauj lietotājam redzēt aktuālo reglamenta redakciju ar izceltiem jaunākajiem grozījumiem. Ieviestā ātrās meklēšanas sistēma ļauj ātrāk atrast tiesību aktus pēc dažādām pazīmēm. Elektroniskās kopas tiek operatīvi atjauninātas. Par atjauninājumiem abonentus informē ar jaunumu biļeteniem, ko atsūta pa e-pastu. 

PRAKTISKI – unikāla iespēja izveidot personīgo kopu sarakstu, izmantojot funkciju „Iezīmēšana“. Ja ir nepieciešams, dokumenta tekstu var iezīmēt, kopēt vai izdrukāt. 

NEPIECIEŠAMI – darba devējiem un personālam, darbinieku pārstāvjiem, valsts ierēdņiem, amatpersonām, studentiem.

PRAKTISKĀ DOKUMENTU PĀRVALDĪBA

 

Kā pareizi sagatavot uzņēmuma pārvaldības dokumentus (rīkojumu, lēmumu, pilnvaru, izziņu u. c.)?

Kā pareizi kārtot saņemto un sūtāmo korespondenci?

Kad un kā nodot dokumentus glabāšanā arhīvā?

Kā kārtot un veikt elektronisko dokumentu uzskaiti?

 

                              

Šajā elektroniskajā izdevumā atradīsiet: 

 • atbildes uz šiem un daudziem citiem svarīgiem ar dokumentu pārvaldību saistītiem jautājumiem;
 • atsauces uz galvenajiem normatīvajiem tiesību aktiem, kas reglamentē dokumentu sagatavošanu;
 • galvenās dokumentu formas, kuras varēsiet izdrukāt;
 • uzzināsiet pārvaldības jaunumus un aktualitātes.

NEPIECIEŠAMS uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, biroju administratoriem un visiem darbiniekiem, kuri atbild par pareizu dokumentu pārvaldību. 

Vairāk..

 

DARBA LIKUMS UN LIKUMAM PAKĻAUTIE AKTI


Šajā tiesību aktu krājumā pieejami sistematizēti pašreiz spēkā esoši normatīvie tiesību akti, kuri reglamentē uzņēmumu darbinieku darba attiecības. 

                              

AKTUĀLI 

 • Darba likumi
 • Darba tiesību subjekti
 • ES Darba likumu kontrole
 • Darba attiecības kolektīvā
 • Individuālās darba attiecības
 • Darba līgums
 • Darba un atpūtas laiks
 • Darba samaksa
 • Darba disciplīna
 • Darbinieku aizsardzība un veselība
 • Darba strīdi

 NEPIECIEŠAMI vadītājiem, grāmatvežiem un visiem darbiniekiem, kuri saskaras ar darba tiesību jautājumiem.

 

Vairāk..

 

 

NODOKĻI

 

Šajā tiesību aktu krājumā pieejami sistematizēti pašreiz spēkā esoši normatīvie tiesību akti, kuri reglamentē galveno nodokļu aprēķināšanu, maksāšanu un deklarēšanu. 

                              

AKTUĀLI 

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
 • Peļņas nodoklis
 • Pievienotās vērtības nodoklis
 • Akcīzes
 • Zemes nodoklis
 • Nekustamā īpašuma nodoklis
 • Ceļu nodoklis
 • Mantojamā īpašuma nodoklis
 • Azartspēļu nodoklis

NEPIECIEŠAMS vadītājiem, grāmatvežiem un visiem darbiniekiem, kuri saskaras ar nodokļu jautājumiem.

Vairāk..

 

   

DARBA AIZSARDZĪBA

 

Šajā tiesību aktu krājumā pieejami sistematizēti pašreiz spēkā esoši normatīvie tiesību akti, kuri reglamentē darba aizsardzības noteikumus. 

                              

AKTUĀLI 

 • Darbinieku drošība un veselība
 • Valsts darba inspekcijas darbība
 • Apmācības, instruktāža un atestācija
 • Darba laika režīms
 • Arodslimībaas, higiēnas prasības
 • Nelaimes gadījumi, kaitējumu atlīdzināšana
 • Bīstamo iekārtu un darbu uzraudzība
 • Darbinieku aizsardzība pret kaitīgām vielām
 • Darba aizsardzības noteikumi

NEPIECIEŠAMI visiem speciālistiem, kuri saskaras ar darba aizsardzības jautājumiem.

Vairāk..

 

BŪVTIESĪBAS

 

Šajā krājumā pieejami sistematizēti pašreiz spēkā esoši normatīvie būvtiesību akti. 

                              

AKTUĀLI 

 • Būvniecības tehniskie reglamenti
 • Meliorācijas tehniskie reglamenti
 • Mantojuma tehniskie reglamenti

NEPIECIEŠAMAS – būvuzņēmumiem, nekustamā īpašuma aģentūrām, publiskās administrācijas subjektiem, būvuzņēmējiem, projektētājiem, arhitektiem, būvētājiem (pasūtītājiem), juristiem, studentiem, kuri studē būvtiesības.

Vairāk..

  

 TRANSPORTA TIESĪBAS

 

Šajā tiesību aktu krājumā sistematizēti galvenie tiesību akti, konvencijas, daudzpusējie līgumi, kuri reglamentē ceļu transporta darbības licencēšanu, vietējās un starptautiskās kravu pārvadāšanas ar ceļu transportu noteikumi. 

                               

 AKTUĀLI  

 • Daudzpusējie līgumi
 • Konvencijas
 • ES normatīvie tiesību akti

NEPIECIEŠAMAS transporta, loģistikas, sūtījumu pārvadāšanas un glabāšanas uzņēmumiem, muitas starpniekiem, valsts transporta uzraudzības iestādēm, transporta un loģistikas asociāciju biedriem, juristiem, studentiem, kuri studē transporta tiesības un loģistiku.

Vairāk..