Actualis.lv – šeit atradīsit pastāvīgi atjaunojamus tematiski sistematizētus tiesību aktu krājumus. Pieejamas arī dažādu nozaru profesionāļu uzrakstītas elektroniskās grāmatas.

Pašreiz piedāvājam Jums izvēlēties šādus tiesību aktu krājumus:

DARBA LIKUMS UN LIKUMAM PAKĻAUTIE AKTI

Uzņēmumu darbinieku darba attiecības, darba un atpūtas laiks, darba samaksa, darba disciplīna, drošība un veselība

Vairāk..

PRAKTISKĀ DOKUMENTU PĀRVALDĪBA

Elektroniskā grāmata aptver dokumentu sagatavošanas, pārvaldības un uzglabāšanas prasības. Pieejamas dokumentu formas, tiesību akt

Vairāk..

NODOKĻI

Iedzīvotāju ienākuma, peļņas, pievienotās vērtības, zemes, īpašuma un citu nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un deklarēšanas kārtība

Vairāk..

DARBA AIZSARDZĪBA

Darbinieku aizsardzība un veselība, darba aizsardzības noteikumi, nelaimes gadījumi darbā, atlīdzināšana par kaitējumiem

Vairāk..

BŪVTIESĪBAS

Būvniecības tehniskie reglamenti un būvniecību reglamentējoši tiesību akti

Vairāk..

TRANSPORTA TIESĪBAS

Galvenie tiesību akti, konvencijas, daudzpusēji līgumi, kas reglamentē ceļu transporta darbību

Vairāk..